Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Kolejne nagrody rozdane!

W Warszawie odbyła się gala konkursu „Sukces Roku”. .
Podczas gali w warszawskim Zamku Królewskim najlepsi polscy menedżerowie i liderzy roku w poszczególnych kategoriach odebrali narody. Nagrody wręczał Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Nagrody przyznawane są od osiemnastu lat. W tym roku tytuł „Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne” otrzymał Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Statuetka „Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne” trafiła do rąk Pawła Żuka, prezesa zarządu i Artura Prusaczyka, wiceprezesa zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach. Zwycięzcą w kategorii „Lider Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital” jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Polanicki szpital został wyróżniony!
Renata Jażdż-Zaleska, Prezes Zarządu Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II w Polanicy- Zdroju, zastała wyróżniona w kategorii Menedżer Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne. To już druga taka nagroda w dorobku Pani Prezes, w 2013 roku odebrała ją po raz pierwszy.

Nagrodę specjalną „Menedżera Zdrowia” za dokonania życia odebrał prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Jemu właśnie specjalną laudację poświęcił Łukasz Szumowski, minister zdrowia. – Przez lata był pan moim zawodowym mistrzem, a śląskie centrum wyznaczało nam standardy, do których chcieliśmy dążyć – mówił. Zembala, dziękując, zwrócił się do wszystkich laureatów. – Zamiast biadolić i komentować, bądźmy posłańcami czynu – mówił. – Cieszę się, że znalazłem się w gronie laureatów, którzy takimi posłańcami są – dodawał.

Gali konkursu „Sukces Roku” towarzyszyła konferencja „Priorytety w Ochronie Zdrowia”. To cykliczna debata, podczas której poruszane są kluczowe problemy i bolączki systemu ochrony zdrowia. Eksperci i najważniejsi interesariusze systemu ocenili i wytyczyli także kierunki koniecznych zmian.

Źródło: Wydawnictwo Termedia.

 https://www.termedia.pl/mz/Badzmy-poslancami-czynu-czyli-statuetki-Sukcesu-Roku-wreczone,32683.html