Uroczystość nadania SCM S.A. Imienia Świętego Jana Pawła II

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

18 maja br., w 98 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, w Polanicy-Zdroju  odbyła się niecodzienna uroczystość nadania Specjalistycznemu Centrum Medycznemu S.A. w Polanicy-Zdroju imienia św. Jana Pawła II. Inicjatywa Zarządu szpitala została rozpatrzona pozytywnie i decyzją Biskupa Świdnickiego JE Ignacego Deca zostało nadane imię wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II.

Zaszczyt ten został przyznany jako mający na względzie przykład i umocnienie, jakim był dla wszystkich Ojciec Święty Jan Paweł II.

Nadanie imienia to wielkie wydarzenie, zaszczyt i wyróżnienie zarówno dla wszystkich pracowników szpitala jak i dla pacjentów  i ich najbliższych, korzystających z opieki medycznej w polanickim szpitalu. Święty Jan Paweł II jako postać historyczna i jednocześnie współczesna, Papież, którego spotkaliśmy na wielu spotkaniach w naszym kraju i poza granicami, to symbol miłości, autorytetu, cierpienia w chorobie  i szacunku dla drugiego człowieka. Patron, którego postać zawsze będzie przykładem i wzorem dla wzajemnej służby drugiemu człowiekowi, miłości i szacunku wobec każdego ludzkiego życia.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rady Nadzorczej szpitala,  Kościoła, wielu instytucji, politycy, samorządowcy, pracownicy szpitala, a także mieszkańcy Polanicy-Zdroju i okolic – pacjenci. Uroczystość rozpoczęła się spotkaniem zaproszonych gości przed Obeliskiem Jana Pawła II przed budynkiem szpitala, przejściem do holu głównego szpitala gdzie nastąpiło odsłonięcie popiersia św. Jana Pawła II. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział we mszy świętej celebrowanej przez JE Biskupa Ignacego Deca.
Umocniona nadaniem imienia św. Jana Pawła II misja szpitala nigdy nie powinna stracić na znaczeniu „Każde życie jest najcenniejsze” – w służbie drugiemu człowiekowi.