Ważny komunikat

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Informujemy, że ze względu na specyfikę świadczeń zdrowotnych udzielanych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A w Polanicy-Zdrój pacjenci manifestujący objawy zachorowania „grypopodobne” i schorzeń grypopochodnych powinni się zgłaszać do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej celem udzielenia świadczenia zdrowotnego.

W sytuacji wystąpienia ww. objawów pacjenci powinni zgłosić konieczność zmiany terminu udzielenia świadczenia zarówno w zakresie odbycia planowej hospitalizacji, planowego badania diagnostycznego lub planowej porady specjalistycznej. Natomiast Szpitalny Oddział Ratunkowy SCM udziela świadczenia zdrowotne wynikające ze stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Obecnie decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 43/2020 oraz Zarządzeniem Prezesa nr 39/2020 w szpitalu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin w związku ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, konieczne jest więc ścisłe przestrzeganie określonych zasad udzielenia świadczeń zdrowotnych.