Oferta pracy: Lekarz – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

2023-09-22 Drukuj widoczne

Oferta pracy: Lekarz – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Specjalistyczne Centrum Medyczne im.św.Jana Pawła II S.A zatrudni

od zaraz lekarza do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

                                                                             tel. kontaktowy 748621216

                                                                                 e-mail: kadry@scm.pl

 do dnia 31.03.2024 r. włącznie

                                                                                                       w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z następującymi dokumentami „Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, „Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” oraz „Zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/ i adresu e-mail.