Oferta pracy: Magistra farmacji zatrudnionego w aptece szpitalnej

2022-10-25 Drukuj widoczne

Oferta pracy: Magistra farmacji zatrudnionego w aptece szpitalnej

 Zadania  magistra farmacji 

W zakres obowiązków stanowiska pracy będzie wchodzić m. in.:

a) przygotowywanie leków cytostatycznych w dawkach indywidualnych

b) kontrola nad właściwym zaopatrzeniem i zamawianie produktów oraz kontrola poprawności zleceń na sporządzanie leków

d) wszystkie obowiązki wchodzące w zakres stanowiska farmaceuty w aptece szpitalnej

2. Szczegółowy harmonogram pracy zostanie określony w trakcie uruchamiania pracowni, jednakże należy uwzględnić konieczność wysokiej dyspozycyjności.

Wymagania:

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe farmaceutyczne (dyplom ukończenia studiów farmaceutycznych oraz „Prawo samodzielnego wykonywania zawodu”)

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem

b) samodzielność, dyspozycyjność, dokładność, odpowiedzialność

c) umiejętność pracy w zespole

d) dobra znajomość obsługi komputera

e) łatwość przyswajania nowych standardów pracy

3. Mile widziane: a) staż pracy w aptece szpitalnej

Oferujemy :

umowa o pracę

umowa zlecenie

kontrakt

możliwość zdobywania nowych kwalifikacji

do dnia 31.12.2022 r. włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z następującymi dokumentami „Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, „Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” oraz „Zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/ i adresu e-mail.