Oferta pracy – Opiekun Medyczny

2022-01-10 Drukuj widoczne

Oferta pracy – Opiekun Medyczny

   OFERTA  PRACY

Do zadań pracownika należy  : Opiekun Medyczny

  • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,
  • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
  • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
  • wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej,
  • pomaganie osobie chorej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb,
  • dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych,
  • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami,
  • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Wymagania:

  • dyspozycyjność,
  • punktualność i sumienność w wykonywaniu codziennych zadań.

Oferujemy pracę w wymiarze: pełny etat

Umowa o pracę

do dnia 28-02-2022 r.  włącznie

       w Kadrach

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z następującymi dokumentami „Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, „Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” oraz „Zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/ i adresu e-mail.