Oferta pracy: Pomoc Apteczna/ Magazynier w Aptece Szpitalnej

2023-10-31 Drukuj widoczne

Oferta pracy: Pomoc Apteczna/ Magazynier w Aptece Szpitalnej

Do zadań pracownika należy  :

 • Przyjmowanie i rozpakowywanie dostaw leków ,wyrobów medycznych ,produktów leczniczych(sprawdzanie  dostarczonych przez dostawców towarów i podpisywanie odbioru).
 • Rozładowywanie palet z płynami infuzyjnymi ,opatrunkami i innymi wyrobami medycznymi,                    przewożenie palet z towarem do magazynów docelowych. Obrót skrzyniami towarowymi.
 • Ułożenie wyrobów medycznych w magazynach do tego przeznaczonych.
 • Pomoc w przygotowywaniu apteczek oddziałowych dla wyrobów medycznych.
 • Przygotowanie zwrotów towarowych.
 • punktualność i sumienność w wykonywaniu codziennych zadań
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • umowa o pracę lub umowa zlecenie

  do dnia 10.11.2023r. włącznie

  w dziale kadr

   

  Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.