Oferta pracy: Psycholog

2022-02-18 Drukuj widoczne

Oferta pracy: Psycholog

Do zadań pracownika należy:

  • realizowanie konsultacji psychologicznych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez lekarzy ( psychologiczna interwencja kryzysowa, psychologiczna ocena stanu pacjenta, rozmowy wspierająco-motywujące, pomoc w radzeniu sobie ze stresem spowodowanym chorobą),
  • udzielanie wsparcia psychologicznego pacjentom oraz ich rodzinom w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby podczas konsultacji lub zgłoszenia jej przez personel medyczny.
  • poradnictwo psychologiczne dla pacjentów oraz rodzin,
  • zapewnienie opieki psychologicznej pacjentom oddziału paliatywnego oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego rodzinom pacjentów oddziału paliatywnego

Kwalifikacje dodatkowe : Kursy i szkolenia zgodne z zajmowanym stanowiskiem .

Oferujemy :

  • umowa o pracę
  • umowa zlecenie

do dnia 30.04.2022 r. włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z następującymi dokumentami „Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, „Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” oraz „Zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/ i adresu e-mail.