Oferta pracy: Specjalista ds.sprzętu medycznego

2024-02-13 Drukuj widoczne

Oferta pracy: Specjalista ds.sprzętu medycznego

Wymagania:

Wykształcenie wyższe –  preferowane w dziedzinach: inżynieria biomedyczna, elektronika, elektromechanika, mechanika, automatyka lub pokrewne mające zastosowanie w aparaturze medycznej

Zakres wymagań i obowiązków:

– znajomość aparatury medycznej i sprzętu medycznego, instalacja sprzętu będącego w ofercie Szpitala

– prowadzenie bieżącej analizy potrzeb zakupu sprzętu i aparatury medycznej jednostek i komórek organizacyjnych szpitala

– obsługa i serwisowanie aparatury medycznej( naprawy serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjnej

– prowadzenie szkoleń z obsługi sprzętu medycznego dla personelu szpitalnego

– wykonywanie procedur konserwacyjnych oraz przeglądów instalacji

– Umiejętność organizacji pracy własnej

Oferujemy pracę w wymiarze: pełny etat

Umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt

 

do dnia 29.02. 2024 r. włącznie

        w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z następującymi dokumentami „Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, „Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” oraz „Zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/ i adresu e-mail.