Oferta pracy: Technik Elektroradiolog

2024-02-02 Drukuj widoczne

Oferta pracy: Technik Elektroradiolog

OFERTA  PRACY:  Technik Elektroradiolog w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  w pracowniach: RTG, MR i TK, Hemodynamiki, na Bloku Operacyjnym  oraz w oddziałach szpitalnych.

Poszukujemy technika elektroradiologii z doświadczeniem  lub zaangażowanego w zdobyciu  umiejętności w wykonywaniu  i  uczestniczeniu  przy wykonywaniu zabiegów radiologicznych endovascularnych, hybrydowych i innych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

 Do zadań pracownika należy  :

1.Przygotowanie aparatury do  zabiegów radiologicznych i badań obrazowych , zgłaszanie do odpowiedniego działu wszelkich  uszkodzeń oraz nieprawidłowości  w zakresie sprawności aparatury i  wykonywanych badaniach jakościowych.

2.Wykonywanie testów jakościowych radiologicznej aparatury medycznej

3.Identyfikacja i archiwizowanie obrazów radiologicznych

4.Prowadzenie dokumentacji medycznej stosownie do obowiązujących przepisów oraz

    na potrzeby sprawozdawczości.

Oferujemy :

Umowa o pracę

umowa zlecenie

lub

kontrakt

do dnia 31.03.2024r. włącznie

w dziale kadr

Osoby zainteresowane mogą składać podanie o przyjęcie do pracy wraz z dokumentem „Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie”, oświadczeniem o zapoznaniu się z ”Informacją dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.” oraz „Zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie na przetwarzanie danych osobowych” w procesie rekrutacji w przypadku podania numeru telefonu lub/i adresu e-mail.