Oferta zakupu programu/aplikacji prawniczej na użytek Spółki

2022-11-08 Drukuj widoczne

Oferta zakupu programu/aplikacji prawniczej na użytek Spółki

Zaproszenie do składania ofert

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

z siedzibą 57-320 Polanica- Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

zaprasza do składania ofert na zakup programu/aplikacji prawniczej na użytek Spółki

Wymagana funkcjonalność programu/aplikacji:

* dostęp on-line dla 1 lub 2 stanowisk,

* dostęp do aktualnych aktów prawnych,

* dostęp do komentarzy, interpretacji, opracowań, praktycznych wyjaśnień,

* dostęp do orzecznictwa,

* newsletter informujący o zmianach w aktach prawnych (nie rzadziej niż raz w tygodniu),

* możliwość zadawania pytań do specjalistów/konsultantów,

* dostęp do wzorów dokumentów z możliwością edytowania i zapisywania tekstu,

* inne niż wymienione powyżej, które może zaproponować oferent.

Oferta powinna obejmować okres 2 lat z dostępem dla 1 lub 2 użytkowników.

Termin składania ofert: 05 grudnia 2022r.

Termin związania ofertą 20 dni.

Kryterium oceny: cena 100%.

Ofertę z dostępem do wersji demo programu/aplikacji należy przesyłać pocztą tradycyjną

lub na adres mail: prawny@scm.pl w terminie do dnia 05 grudnia 2022r. do godz. 12.00

Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do siedziby Spółki w terminie

do dnia 05 grudnia 2022 do godz. 12.00.

Pliki do pobrania

Odpowiedzi na pytania 210,69 KB (pdf) Pobierz plik