Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych DOP.1101.80.2020

2020-09-17 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych DOP.1101.80.2020

z dn. 2020-09-30:

Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA (DOP. 1101.80.2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018,160 z póż. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

 Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia  2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczenie usług pielęgniarskich przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych.

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

1.Usługi Pielęgniarskie Wojciech Skibiński ul. Anny 17/1, 57-400 Nowa Ruda