Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w pracowniach: RTG, MR i TK, Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w pracowni RTG w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. (DOP.1101.45.2022)

2022-01-07 Drukuj widoczne

Ogłoszenie o konkursie: Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w pracowniach: RTG, MR i TK, Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w pracowni RTG w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. (DOP.1101.45.2022)

Treść ogłoszenia znajduje się w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie528,92 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.45.2022)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2021 poz.711)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 25 lutego 2020 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) Wykonywania czynności i procedur technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki

Obrazowej w pracowniach: RTG, MR i TK

 1. Wykonywania czynności i procedur technika elektroradiologii w pracowni RTG w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

wybrano oferty złożone przez techników:

 1. Barbarę Maruszak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Barbara Maruszak, adres 57-

  300 Kłodzko, ul. Wiosenna nr 39 lok. 8.

 2. Marzenę Ptaszek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: M&A Partners Marzena

  Ptaszek, adres 57-402 Nowa Ruda, os. XXX-lecia nr 8/4 lok. 1.

 3. Bogusławę Pustelnik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Bogusława Pustelnik

  Diagnostyka Obrazowa, adres 57-400 Nowa Ruda, Włodowice nr 53C.

 4. Annę Krzyżanowską  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Anna Krzyżanowska

  Diagnostyka Obrazowa, adres 57-400 Nowa Ruda, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego nr 25A lok 26.

  5. Ewę Czachor prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Diagnostyka Obrazowa Ewa

  Czachor, 57-300 Boguszyn, Boguszyn 9b.