Ogłoszenie oddział chirurgii plastycznej

2020-10-30 Drukuj widoczne

Ogłoszenie oddział chirurgii plastycznej

Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I i II w oddziale chirurgii plastycznej

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie oddział chirurgii plastycznej DOP.1101.11.2021 438,63 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

(DOP.1101.11.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Chirurgii Plastycznej.
  2. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Oddziale Chirurgii Plastycznej.
  3. Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu II w Oddziale Chirurgii Plastycznej.

wybrano ofertę:

Dr Piotra Drozdowskiego prowadzącego działalność gospodarską IPL Piotr Drozdowski ul. Fabryczna 16, 57-320 Polanica-Zdrój