Ogłoszenie poradnie otolaryngologiczna, neurologiczna Namysłów

2020-11-09 Drukuj widoczne

Ogłoszenie poradnie otolaryngologiczna, neurologiczna Namysłów

Ogłoszenie konkursu dostępne jest w pliku PDF poniżej

Pliki do pobrania

Ogłoszenie DOP.1101.87.2020 423,39 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU  POSTĘPOWANIA(DOP.1101. 87 .2020)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018, poz. 160 z późn. zm)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Ogłasza:

że w wyniku postępowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w poradniach specjalistycznych, zlokalizowanych w Przychodni w Namysłowie:

  1. Poradni otolaryngologicznej.

Postępowanie unieważniono.

  1. Poradni neurologicznej

wybrano ofertę:

  1. Dagmarę Pawłowską prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Praktyka Lekarska Neurolog Dagmara Pawłowska z siedzibą: 57-300 Kłodzko, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 10.