Ogłoszenie z zakresie chemioterapii (DOP.1101.8.2021)

2020-10-30 Drukuj widoczne

Ogłoszenie z zakresie chemioterapii (DOP.1101.8.2021)

Chemioterapia hospitalizacja z zakresem skojarzonym, chemioterapia w trybie ambulatoryjnym i jednodniowym

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie chemioterapia DOP.1101.8.2021 419,16 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

(DOP.1101.8.2021)

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego postepowania konkursowego w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Kompleksowego leczenia pacjentów w ramach chemioterapii z uwzględnieniem zakresów:

  1. Chemioterapii – hospitalizacja z zakresem skojarzonym
  2. Chemioterapii w trybie ambulatoryjnym z zakresem skojarzonym
  3. Chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym

Wybrano ofertę:

Dr n. med. Agnieszki Garncarek prowadzącej Prywatną Praktykę Onkologiczną we Wrocławiu, ul. Gałczyńskiego 36