Sprawowanie kierownictwa i realizacja procedur lekarskich w Zakładzie Endoskopii

2020-11-16 Drukuj widoczne

Sprawowanie kierownictwa i realizacja procedur lekarskich w Zakładzie Endoskopii

Plik PDF w załączeniu

Pliki do pobrania

Ogłoszenie DOP.1101.14.2021461,30 KB (pdf) Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA (DOP.1101.14.2021)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r., 295 z późn. zm.)

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

57-320 Polanica-Zdrój ul. Jana Pawła II 2

 Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzonego konkursu w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Sprawowanie kierownictwa Zakładem Endoskopii w powiązaniu z realizacją procedur lekarskich w Zakładzie Endoskopii

Wybrano ofertę:

-lek. Jerzego Czerwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Jerzy Czerwiński ul. Starobystrzycka 45/6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

  1. Realizacja procedur lekarskich w Zakładzie Endoskopii

Wybrano ofertę:

– lek. Krzysztofa Malki prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Usługi Lekarskie Krzysztof Malka, ul. Brzozowa 2/2, 57-340 Lądek-Zdrój

– lek. Marcina Kontek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Indywidualna Praktyka Lekarska Marcin Kontek, ul. Śliwkowa nr 47, 57-300 Kłodzko