Program pilotażowy „Dieta mamy”

2020-06-10 Drukuj widoczne
2020-06-10 SCM Szpital

Droga Pacjentko!

Nasz Szpital przystąpił do pilotażowego programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia i ma na celu wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek ciężarnych i młodych mam.

Sposób realizacji założonych celów odbywa się głównie poprzez zapewnienie pacjentkom:

  • 5 posiłków dziennie o odpowiedniej kaloryczności, dostosowanej do danego trymestru dąży albo okresu karmienia piersią,
  • posiłków przygotowanych ze świeżych, wysokiej jakości produktów,
  • udziału w posiłkach każdej grupy żywności (warzywa, owoce, nabiał, produkty zbożowe, mięso, itd.) zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia,
  • konsultacji dietetycznych,
  • poradnictwa i edukacji dotyczącej prawidłowego żywienia.

Od pacjentki biorącej udział w programie wymagane jest jedynie podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w programie. Pacjentka nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacja Programu.

Do Programu włączane sa tylko pacjentki, które korzystała z diety podstawowej.

Podczas hospitalizacji w naszym szpitalu może Pani skontaktować się z dietetykiem, który przeprowadzi konsultację dietetyczną, omówi i wyjaśni najważniejsze zasady dotyczące żywienia kobiet w dąży i kobiet karmiących, odpowie na pytania.

Spotkania z dietetykiem odbywają się we wtorki i czwartki, w godz. od 800 do 11:00. Zamiar skorzystania z konsultacji dietetycznej można zgłosić pielęgniarce/położnej oddziału lub skontaktować się bezpośrednio z dietetykiem pod nr tel.: 74/ 663 43 06. Dodatkowo przez 2 miesiące po wyjściu ze szpitala może się Pani kontaktować z naszym dietetykiem drogą mailową pod adresem: .

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdzie Pani także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl.

W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) może Pani również uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: www.poradnia.ncez.pl.

Informujemy również, że ma Pani możliwość zgłaszania uwag pozytywnych oraz negatywnych dotyczących serwowanych posiłków bezpośrednio do dietetyka oraz do personelu medycznego. W dniu wypisu ze szpitala otrzyma Pani także ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta z Pani uwagami zostanie przekazana dietetykowi.