Przetarg na wybór Brokera ubezpieczeniowego

2021-08-27 Drukuj widoczne

Przetarg na wybór Brokera ubezpieczeniowego

Specjalistyczne Centrum Medyczne

św. Jana Pawła II S.A.

57-300 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

ogłasza przetarg w trybie art. 701 Kodeksu cywilnego

na wybór Brokera ubezpieczeniowego

 

 1. Do postępowania mogą przystąpić oferenci spełniający wymagania określone w Regulaminie postępowania na wybór Brokera ubezpieczeniowego oraz złożą ofertą.
 2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami Regulaminu postępowania na wybór Brokera ubezpieczeniowego w języku polskim.
 3. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. przy ul. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju (zwanego dalej: SCM S.A.), do dnia 6 września 2021 r. do godz. 12,00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 6 września 2021 r. o godz. 12,10 w siedzibie SCM S.A. – sala konferencyjna.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
 6. Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty dokonania wyboru Brokera ubezpieczeniowego.
 7. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
 8. Dokumenty dotyczące postępowania w tym Regulamin postępowania oraz wymagane formularze dostępne są na stronie scm.pl w zakładce „Ogłoszenia”
 9. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Jerzy Didyk tel. 748621105, e-mail: didyk@scm.pl
 10. Adres e-mail do korespondencji: prawny@scm.pl
 11. Oferent zobowiązany jest do wskazania adresu e-mail do korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu214,00 KB (doc) Pobierz plik
Informacja do postępowania5,19 KB (odt) Pobierz plik

Specjalistyczne Centrum Medyczne

 1. św. Jana Pawła II S.A.

57-300 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie art. 701 Kodeksu cywilnego

na wybór Brokera ubezpieczeniowego

wybrano ofertę:

Konsorcjum: PWS Konstanta Bielsko-Biała i Supra Brokers Wrocław.