Przetarg na wybór Brokera ubezpieczeniowego

2021-08-27 Drukuj widoczne

Przetarg na wybór Brokera ubezpieczeniowego

Specjalistyczne Centrum Medyczne

św. Jana Pawła II S.A.

57-300 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

ogłasza przetarg w trybie art. 701 Kodeksu cywilnego

na wybór Brokera ubezpieczeniowego

 

 1. Do postępowania mogą przystąpić oferenci spełniający wymagania określone w Regulaminie postępowania na wybór Brokera ubezpieczeniowego oraz złożą ofertą.
 2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami Regulaminu postępowania na wybór Brokera ubezpieczeniowego w języku polskim.
 3. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. przy ul. Jana Pawła II w Polanicy Zdroju (zwanego dalej: SCM S.A.), do dnia 6 września 2021 r. do godz. 12,00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 6 września 2021 r. o godz. 12,10 w siedzibie SCM S.A. – sala konferencyjna.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
 6. Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty dokonania wyboru Brokera ubezpieczeniowego.
 7. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
 8. Dokumenty dotyczące postępowania w tym Regulamin postępowania oraz wymagane formularze dostępne są na stronie scm.pl w zakładce „Ogłoszenia”
 9. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Jerzy Didyk tel. 748621105, e-mail: didyk@scm.pl
 10. Adres e-mail do korespondencji: prawny@scm.pl
 11. Oferent zobowiązany jest do wskazania adresu e-mail do korespondencji w ramach prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu 214,00 KB (doc) Pobierz plik
Informacja do postępowania 5,19 KB (odt) Pobierz plik

Specjalistyczne Centrum Medyczne

 1. św. Jana Pawła II S.A.

57-300 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Ogłasza,

że w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie art. 701 Kodeksu cywilnego

na wybór Brokera ubezpieczeniowego

wybrano ofertę:

Konsorcjum: PWS Konstanta Bielsko-Biała i Supra Brokers Wrocław.